Inga produkter i korgen.

Köp- och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

Dessa villkor beskriver regler och regler för användningen av Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) webbplats.

Art&Deco By Natasha finns på: www.ArtDecoByNatasha.com

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte använda Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla eller alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, den person som besöker denna webbplats och accepterar företagets villkor. "Företaget", "oss själva", "vi", "vårt" och "oss" hänvisar till vårt företag. "Party", "Parties", eller "Us", avser både klienten och oss själva, eller antingen klienten eller oss själva. Alla villkor avser det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen för vårt bistånd till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en fast varaktighet, eller på annat sätt, för det uttryckliga syftet att möta Kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster / produkter, i enlighet med och i enlighet med gällande lag i Spanien. Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de anses vara utbytbara och därför hänvisa till densamma.

Cookies

Vi sysselsätter användningen av cookies. Genom att använda Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) webbplats godkänner du användning av cookies i enlighet med Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) sekretesspolicy.

De flesta av dagens interaktiva webbplatser använder cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa områden på vår webbplats för att möjliggöra funktionen i detta område och användarvänlighet för de som besöker. Vissa av våra partner och produktionspartners kan också använda kakor.

Licens

Om inget annat anges, Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) och / eller dess licensgivare äger immateriella rättigheter för allt material på Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard). Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan visa och / eller skriva ut sidor från https://www.artdecobynatasha.com för eget personligt bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från https://www.artdecobynatasha.com
 • Sälj, hyra eller dellicensmaterial från https://www.artdecobynatasha.com
 • Återge, duplicera eller kopiera material från https://www.artdecobynatasha.com

Omfördela innehåll från Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) (såvida inte innehållet är specifikt gjort för omfördelning).

Användare Kommentarer

 • Detta avtal skall löpa från denna dag.
 • Vissa delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att skicka och utbyta åsikter, information, material och data ("Kommentarer") på webbplatsens områden. Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) screenar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de uppträder på webbplatsen och kommentarer återspeglar inte åsikter eller åsikter från Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard), dess agenter eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar synen och åsikten från den person som lägger upp en sådan åsikt eller åsikt. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) ansvarar inte eller ansvarar för Kommentarerna eller för förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter som orsakats och eller lidits till följd av någon användning av och / eller publicering av och / eller utseende av Kommentarerna på denna webbplats .
 • Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som den anser enligt sitt absoluta gottfinnande vara olämpliga, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.
 • Du garanterar och framställer att:
  1. Du har rätt att lägga upp kommentarer på vår hemsida och har alla nödvändiga licenser och medgivanden att göra det;
  2. De kommentarer inte bryter mot upphovsrätten, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke eller annan äganderätt av någon tredje part;
  3. Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, skadligt, kränkande, anständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som är en invasion av sekretess
  4. De kommentarer kommer inte att användas för att värva eller främja affärs eller anpassade eller nuvarande affärsverksamhet eller olaglig aktivitet.
 • Du ger härmed att Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänk till vår Content

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 1. Myndigheter;
 2. Sökmotorer;
 3. Nyhetsorganisationer;
 4. Online katalog distributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; och
 5. Hela systemet Ackrediterade företag utom gatuprostitution ideella organisationer, välgörenhet köpcentra och välgörenhet insamlingsgrupper som inte får hyperlänk till vår webbplats.
 6. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken:
  (a) inte på något sätt är vilseledande;
  (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och
  (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.
 7. Vi kan granska och godkänna eget gottfinnande andra länk förfrågningar från följande typer av organisationer:
  1. allmänt kända konsumenter och / eller affärsinformationskällor som t.ex. handelskamrarna, American Automobile Association, AARP och konsumenter union;
  2. dot.com gemenskap webbplatser;
  3. sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer, bland annat välgörenhet GIVANDE platser,
  4. online katalogdistributörer;
  5. Internetportaler;
  6. redovisning, juridik och konsultföretag vars primära kunder är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att:
(a) länken inte skulle reflektera ogynnsamt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel, branschorganisationer eller andra organisationer som representerar misstänkta typer av företag ska inte tillåtas länka); (b) organisationen inte har något otillfredsställande register med oss; (c) nyttan för oss av synligheten förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår hemsida, måste du meddela oss genom att skicka ett e-mail till info@artdecobynatasha.com.

Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation (till exempel ett telefonnummer och / eller e-postadress) såväl som webbadressen på din webbplats, en lista med alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Låt 2-3 veckor få svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats enligt följande:

 • Genom användning av vår firma; eller
 • Genom användning av Uniform Resource Locator (webbadress) är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som är länkad till är det vettigt inom ramen och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard): s logotyp eller annat konstverk är tillåtet för att länka från varumärkeslicensavtal.

Iframes

Utan förhandsgodkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du accepterar att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess kopplingspolicy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats accepterar du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Alla upphovsrätt och reproduktionsrättigheter behålls av Natasha Borggaard. Alla konstverk får inte reproduceras med någon process eller medium utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Natasha Borggaard.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats av någon anledning kan orsaka, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt på dig.

Även om vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Innehållet Liability

Vi har inget ansvar eller ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att ersätta och försvara oss mot alla fordringar som uppstår på eller baserat på din webbplats. Inga länk (er) får visas på någon sida på din webbplats eller inom något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som skadligt, obscen eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar överträdelsen eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, utesluter vi alla garantier och villkor som rör vår hemsida och användning av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, garantier som följer av lag i fråga om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och / eller användningen av skälig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårdslöshet;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag; eller
 • utesluta någon av våra eller dina skulder som inte får ske enligt gällande lag.

De begränsningar och undantag av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styra alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen eller i förhållande till ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd (inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad tull.

I den utsträckning webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.

Villkor för presentkort

Villkor för användning av Art&Deco By Natasha digitala presentkort
Art&Deco By Natasha förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra villkoren för våra Art&Deco By Natasha presentkort när som helst. Detta påverkar inte dina juridiska rättigheter. Användning av ditt presentkort utgör godkännande av våra villkor och vi rekommenderar därför att du läser dem noggrant. Art&Deco By Natasha presentkort är fortfarande Art&Deco By Natasha som behåller rätten att annullera kortet i situationer där det anses nödvändigt att göra det.

Värdet på din Art&Deco By Natasha presentkort kan lösas in online på www.ArtDecoByNatasha.com och direkt från länken i e-postmeddelandet. Presentkortsaldo kan inte bytas mot kontanter eller återbetalas.

Det maximala beloppet som en individ Art&Deco By Natasha presentkort kan hålla är obegränsat.

Giltighet
Din Art&Deco By Natasha presentkortet är giltigt i en period av 12 månader från leveransdatumet, varefter återstående saldo tas bort och kortet blir ogiltigt och inte längre tillgängligt för användning.

Förlorat / stulet / skadat
I fall där din Art&Deco By Natasha presentkortkoden går förlorad eller stulen och används av någon annan Art&Deco By Natasha kan inte ersätta eller återbetala det använda beloppet. Art&Deco By Natasha kan inte hållas ansvarig för den balans som går förlorad på en Art&Deco By Natasha presentkort till följd av stöld eller bedrägeri. Allt Art&Deco By Natasha presentkort har en unik kod som krävs för onlineköp. Art&Deco By Natasha kan inte hållas ansvarig för obehörig användning där presentkortskoden har blivit känd för en annan part

Kreditering och Art&Deco By Natasha presentkort
Skulle du returnera produkter som köpts med en Art&Deco By Natasha presentkort för utbyte av ett lägre värde, eventuellt återbetalningsbelopp kommer att krediteras av ett nytt presentkort, ett nytt kort kommer att utfärdas till dig med återbetalningsbeloppet.

Om en delvis återbetalning görs för varje köp med en Art&Deco By Natasha presentkort och en annan betalningsmetod krediteras eventuellt återbetalningsbelopp Art&Deco By Natasha presentkort i första hand.

Om det totala beloppet som ska återbetalas är mer än ursprungligen betalat av Art&Deco By Natasha presentkort återbetalas återstående återbetalningssaldo till den andra betalningsmetoden som används (betalkort / kreditkort eller kontant).

Produktion

Alla produkter görs till dig - efter att din beställning har checkats in hos oss.

Returer och återbetalningspolicy

Återvända skadade / defekta föremål Vid skador eller defekter kan returprocessen påskyndas genom att ge oss digitala bilder eller videor av skadan eller defekten (tillsammans med en tydlig beskrivning av problemet) via e-post support@artdecobynatasha.com

Om skadan / defekten inte kan verifieras via e-postkontakt kan produkten krävas att den returneras till fabriken för inspektion innan en bestämning kan göras om produktens tillstånd.

Returnera fraktkostnaden Art&Deco By Natasha kommer endast att täcka fraktkostnader eller återbetalning i de fall när artiklar har kommit i skadat skick eller bekräftats av Art&Deco By Natasha Kundtjänstteam är defekta.
Annars kommer inga avvikelser i vår kvalitet under tjänsten att ge tillbaka.

Kontakta oss för den bästa lösningen - vi vill alltid ha lyckliga kunder.

Kontakta anpassad service via e-post info@artdecobynatasha.com om du har frågor eller frågor.

Med vänliga hälsningar

Natasha Borggaard
Pasaje Ciruelo 22
Fuengirola
29640 - Málaga
Spanien
wishlist 0
Fortsätt handla