Villkor

Villkor

Dessa villkor beskriver regler och bestämmelser för användning av Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) webbplats.

Art & Deco av Natasha finns på: www.ArtDecoByNatasha.com

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte använda Art & Deco By Natasha (Natasha Borggaard) webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla eller alla överenskommelser: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, den person som går in på denna webbplats och accepterar företagets villkor. ”Företaget”, ”oss själva”, ”vi”, ”vårt” och ”oss”, hänvisar till vårt företag. "Party", "Parties" eller "Us" avser både klienten och oss själva eller antingen klienten eller oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår hjälp till klienten på det mest lämpliga sättet, vare sig det är formella möten med en fast tid, eller på något annat sätt, för det uttryckliga syftet att möta Kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster / produkter, i enlighet med och med förbehåll för gällande lag i Spanien. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, stora bokstäver och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att använda Art & Deco By Natasha (Natasha Borggaard) webbplats accepterar du användning av cookies i enlighet med Art & Deco By Natasha (Natasha Borggaard) sekretesspolicy.

De flesta av dagens interaktiva webbplatser använder cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa områden på vår webbplats för att möjliggöra funktionen i detta område och användarvänlighet för de som besöker. Vissa av våra partner / reklampartners kan också använda kakor.

Licens

Om inget annat anges, äger Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Art & Deco by Natasha (Natasha Borggaard). Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan visa och / eller skriva ut sidor från https://www.artdecobynatasha.com för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från https://www.artdecobynatasha.com
 • Sälj, hyra eller dellicensmaterial från https://www.artdecobynatasha.com
 • Återge, duplicera eller kopiera material från https://www.artdecobynatasha.com

Omfördela innehåll från Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) (såvida inte innehållet är specifikt gjort för omfördelning).

Användare Kommentarer

 • Detta avtal skall löpa från denna dag.
 • Vissa delar av denna webbplats ger möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter, information, material och data ('Kommentarer') inom områden på webbplatsen. Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) skärmar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de visas på webbplatsen och kommentarer återspeglar inte åsikter eller åsikter från Art & Deco By Natasha (Natasha Borggaard), dess ombud eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar synen och åsikten hos den person som publicerar en sådan åsikt eller åsikt. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning ska Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) inte vara ansvarig eller ansvarig för kommentarerna eller för eventuella förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter orsakade och eller lidit till följd av användning av och / eller uppläggning av och / eller utseendet på kommentarerna på denna webbplats.
 • Art & Deco Av Natasha (Natasha Borggaard) förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som den anser vara absolut olämpliga, stötande eller på annat sätt i strid med dessa villkor.
 • Du garanterar och framställer att:
  1. Du har rätt att lägga upp kommentarer på vår hemsida och har alla nödvändiga licenser och medgivanden att göra det;
  2. De kommentarer inte bryter mot upphovsrätten, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke eller annan äganderätt av någon tredje part;
  3. De kommentarer inte innehåller nedsättande, ärekränkande, kränkande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som är ett intrång i privatlivet
  4. De kommentarer kommer inte att användas för att värva eller främja affärs eller anpassade eller nuvarande affärsverksamhet eller olaglig aktivitet.
 • Du ger härmed att Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) en icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla och alla former, format eller media.

Hyperlänk till vår Content

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 1. Myndigheter;
 2. Sökmotorer;
 3. Nyhetsorganisationer;
 4. Online katalog distributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; och
 5. Hela systemet Ackrediterade företag utom gatuprostitution ideella organisationer, välgörenhet köpcentra och välgörenhet insamlingsgrupper som inte får hyperlänk till vår webbplats.
 6. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken:
  (a) inte på något sätt är vilseledande;
  (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och
  (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.
 7. Vi kan granska och godkänna eget gottfinnande andra länk förfrågningar från följande typer av organisationer:
  1. allmänt kända konsumenter och / eller affärsinformationskällor som t.ex. handelskamrarna, American Automobile Association, AARP och konsumenter union;
  2. dot.com gemenskap webbplatser;
  3. sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer, bland annat välgörenhet GIVANDE platser,
  4. online katalogdistributörer;
  5. Internetportaler;
  6. redovisning, juridik och konsultföretag vars primära kunder är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att:
(a) länken inte skulle reflektera ogynnsamt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel, branschorganisationer eller andra organisationer som representerar misstänkta typer av företag ska inte tillåtas länka); (b) organisationen inte har något otillfredsställande register med oss; (c) nyttan för oss av synligheten förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår hemsida, måste du meddela oss genom att skicka ett e-mail till info@artdecobynatasha.com.

Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation (till exempel ett telefonnummer och / eller e-postadress) såväl som webbadressen på din webbplats, en lista med alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Låt 2-3 veckor få svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats enligt följande:

 • Genom användning av vår firma; eller
 • Genom användning av Uniform Resource Locator (webbadress) är kopplad till; eller
 • Genom användning av någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som är länkat till det är meningsfullt inom innehållet och formatet på innehållet på länkpartiets webbplats.

Ingen användning av Art & Deco av Natasha (Natasha Borggaard) logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för att länka från ett varumärkeslicensavtal.

Iframes

Utan förhandsgodkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du accepterar att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess kopplingspolicy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats accepterar du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Alla upphovsrätt och reproduktionsrättigheter behålls av Natasha Borggaard. Alla konstverk får inte reproduceras med någon process eller medium utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Natasha Borggaard.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats av någon anledning kan orsaka, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt på dig.

Även om vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Innehållet Liability

Vi har inget ansvar eller ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att ersätta och försvara oss mot alla fordringar som uppstår på eller baserat på din webbplats. Inga länk (er) får visas på någon sida på din webbplats eller inom något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som skadligt, obscen eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar överträdelsen eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

Så här ligger det till

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, utesluter vi alla garantier och villkor som rör vår hemsida och användning av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, garantier som följer av lag i fråga om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och / eller användningen av skälig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårdslöshet;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag; eller
 • utesluta någon av våra eller dina skulder som inte får ske enligt gällande lag.

De begränsningar och undantag av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styra alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen eller i förhållande till ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd (inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad tull.

I den utsträckning webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.

Presentkort Villkor

Villkor för användning av Art & Deco av Natasha digitala presentkort
Art & Deco By Natasha förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och ändra villkoren för våra Art & Deco By Natasha-presentkort. Detta påverkar inte dina juridiska rättigheter. Användning av ditt presentkort innebär att du accepterar våra villkor och vi rekommenderar därför att du läser dem noggrant. Art & Deco By Natasha presentkort förblir Art & Deco By Natasha som behåller rätten att avbryta kortet i situationer där det anses nödvändigt att göra det.

Värdet på ditt Art & Deco By Natasha presentkort kan lösas in online på www.ArtDecoByNatasha.com och direkt från länken i e-postmeddelandet. Presentkortsaldo kan inte bytas mot kontanter eller återbetalas.

Det maximala beloppet som ett enskilt Art & Deco av Natasha presentkort kan innehålla är obegränsat.

Giltighet
Ditt Art & Deco By Natasha-presentkort är giltigt under en period av 12 månader från leveransdatum, varefter eventuellt återstående saldo tas bort och kortet blir ogiltigt och inte längre tillgängligt för användning.

Förlorat / stulet / skadat
I de fall din Art & Deco By Natasha-presentkortkod går förlorad eller stulen och används av någon annan kan Art & Deco By Natasha inte ersätta eller ersätta det använda beloppet. Art & Deco By Natasha kan inte hållas ansvarig för den balans som förloras på ett Art & Deco By Natasha-presentkort till följd av stöld eller bedrägeri. Alla Art & Deco by Natasha-presentkort har en unik kod som krävs för online-köp. Art & Deco Av Natasha kan inte hållas ansvarig för obehörig användning där presentkortkoden har blivit känd för en annan part

Kreditering och Art & Deco av Natasha presentkort
Om du returnerar produkt (er) som köpts med hjälp av ett Art & Deco By Natasha-presentkort för utbyte av ett lägre värde, kommer eventuellt återbetalningsbelopp att krediteras med ett nytt presentkort, kommer ett nytt kort att ges till dig med det återbetalningsbelopp som tillämpas.

Om en delvis återbetalning görs för varje köp med ett Art & Deco By Natasha-presentkort och en annan betalningsmetod, krediteras eventuellt återbetalningsbeloppet till Art & Deco By Natasha-presentkortet i första hand.

Om det totala beloppet som ska återbetalas är mer än ursprungligen betalats av Art & Deco By Natasha presentkort, återbetalas eventuell återstående återbetalningssaldo till den andra betalningsmetoden som används (betalkort / kreditkort eller kontant).

Frakt- och returpolicyer

Frakt & Retur

Art & Deco By Natasha erbjuder GRATIS standardleveransmetoder till alla länder vi säljer till.

Tillgängliga leveransalternativ kan variera beroende på produkttyper, kvantitet, volymvikt och destinationsadress.

Din beställning kommer att skickas ut direkt efter produktion i genomsnitt inom 3-7 dagar efter beställningen.

Frakttid för fri frakt är 2-4 Veckor efter produktionstid.

Gratis Standard Fraktmetoder inkluderar: EMS, 4PX, International Air Post.

Beroende på din leveransplats har du olika typer av alternativ.

Internationella uppskattningar av lufttidens posttid: 2-4 veckor, inkluderar inte uppdatering av destinationsspårningsstatus.

Andra leveransalternativ (baserat på land)

DHL E-handel
Bra för beställningar som skickas till vissa EURO-länder. Leverans med lokala DHL-transportörer 5-12 arbetsdagar Leveransspårning Statusuppdateringar online så snart beställningar skickas ut.

DHL Express
Uppskattningar av leveranstiden: 3-5 dagar. Faktisk vikt eller dimension Vikt över 3kg byter till DHL-leveransmetod om beställningen är till USA.

EMS
Uppskattningar av leveranstiden: 7-15 dagar, med detaljerad statusuppdatering för destinationspårning (EMS-länder: Förenta staterna / USA, Kanada, Australien och så vidare)

4PX
Uppskattningar av leveranstiden: 7-20 dagar, med detaljerad statusuppdatering för destinationsspårning.

Leveranstidsgarantier för beställningar under november och december gäller endast för beställningar med DHL Express Fraktmetod.

Alla andra beställningar som lagts med standardfrakt kommer inte att kunna ersättas eller återbetalas förrän 50 dagar efter att paketen har skickats ut.

Vi uppmuntrar alla kunder att byta till DHL Express för att undvika förseningar under högsäsongen. · Stöd inte leverans av APO- och postboxadresser. · Stöd inte fjärrtransporter.

EMS-länder och 4PX-beställningar som inte har kommit över 30 dagar efter leverans från fabriken är berättigade till återbetalning eller fri återupptagning.

Internationella flygpostländer order som inte har kommit över 45 dagar efter leverans från fabriken är berättigade till återbetalning eller gratis uppsägning.

För beställningar till Kanada, Spanien och andra länder kommer vi inte att erbjuda ersättning / återbetalning om du inte får paketet med standardfrakt (inklusive E-paket). Vi accepterar endast utbyte om du inte får paketet som skickas ut under 35 dagar med e-paket.

Internationella fraktavgifter: Internationella transporter kan medföra tullavgifter. Tullpolitiken är olika i varje land, och avgiften baseras vanligtvis på olika faktorer som vikt, värde och storlek.

Vi tar inte ansvar för tullavgifter i några länder.

Produktion

Alla produkter görs till dig - efter att din beställning har checkats in hos oss.

Produktionstid för alla produkter.

Tillbehör Produktionstid: 3-6 dagar
Väskor Produktionstid: 4-6 dagar
Apparels Produktionstid: 4-7 dagar
Legging Production Time: 4-6 dagar
Hoodies produktionstid: 4-7 dagar
Hemproduktion Produktionstid: 3-6 dagar

Returer och återbetalningspolicy

Återvända skadade / defekta föremål Vid skador eller defekter kan returprocessen påskyndas genom att ge oss digitala bilder eller videor av skadan eller defekten (tillsammans med en tydlig beskrivning av problemet) via e-post support@artdecobynatasha.com

Om skadan / defekten inte kan verifieras via e-postkontakt kan produkten krävas att den returneras till fabriken för inspektion innan en bestämning kan göras om produktens tillstånd.

Fraktkostnad för retur Art & Deco By Natasha täcker leveranskostnader eller återbetalning endast i de fall då artiklar har kommit i skadat skick eller bekräftats av Art & Deco av Natasha kundtjänstteam för att vara felaktiga.
Annars kommer inga avvikelser i vår kvalitet under tjänsten att ge tillbaka.

Kontakta oss för den bästa lösningen - vi vill alltid ha lyckliga kunder.

Vänligen uppmärksamma: Alla produkter görs på beställningar och kan inte returneras om det inte finns problem med produktkvaliteten. I detta fall, vänligen kontakta oss så ersätter vi produkten eller ger dig återbetalning - i detta fall återbetalar vi dig också för fraktkostnaden.

Om en produkt är skadad eller defekt, och kunder insisterar på att återvända, kommer vi att ordna med vår fabrik om hur returen ska hanteras innan de återlämnas till Art & Deco By Natasha.

Kontakta anpassad service via e-post info@artdecobynatasha.com om du har frågor eller frågor.

Med vänliga hälsningar

Natasha Borggaard
Pasaje Ciruelo 22
Fuengirola
29640 - Málaga
Spanien
wishlist 0
Fortsätt handla